تاريخ : پنجشنبه ۲۴ آذر۱۳۹۰ | | نویسنده : صلاح الدین حسین پناهی

وي با اشاره به دارا بودن حداقل ميانگين 17 جهت فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه‌اي، گفت: متقاضيان دوره بدون آزمون بايد فاقد دروس معادل سازي شده باشند.

وي با بيان اينكه متقاضيان اين دوره بايد بر اساس مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر در شش نيمسال فارغ التحصيل شده باشند، اظهار كرد: دارا بودن حداقل نمره پايان نامه 50/18 در كليه رشته‌ها الزاميست.

سجادي با اشاره به حداكثر 35 سال سن براي مربيان رسمي شاغل در دانشگاه آزاد تا پايان 31 شهريور ماه 1391، گفت: متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد با رشته انتخابي در مقطع دكتري تخصصي از ديگر شرايط ثبت‌نام در دوره بدون آزمون است.

وي افزود: داوطلبان دوره بدون آزمون بايد نسخه‌اي از مقالات و توليدات علمي چاپ شده در مجلات ISI يا مجلات علمي پژوهشي فارسي زبان و غير فارسي زبان داخلي يا خارجي يا ISC خود را با درج شماره پرونده حداكثر تا پايان دي ماه از طريق پست سفارشي به مركز آزمون دانشگاه ارسال كنند.

رييس مركز آزمون با تاكيد بر اينكه براي پذيرش در دوره بدون آزمون براي مربيان رسمي شاغل در دانشگاه آزاد، سهميه جداگانه‌اي وجود ندارد و كليه داوطلبان در پذيرش از شرايط يكسان برخوردارند، تصريح كرد: صرف دارا بودن شرايط ثبت‌نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولي نيست.

سجادي با بيان اينكه پذيرش در اين دوره بر اساس ظرفيت موجود و اولويت افراد است، اظهار كرد: بنابراين به منظور استفاده از امكان قبولي در آزمون دكتري تخصصي در صورت عدم پذيرش از طريق بدون آزمون به داوطلبان توصيه مي‌شود كه در دوره دكتري تخصصي با آزمون نيز شركت كنند.